EcoVillage Moldova este despre

OAMENI practicând abordări participative, încurajând reciproc creșterea personală. Comunitatea noastră se dezvoltă organic prin contribuțiile rezidenților locali, experților care ne consultă, voluntarilor care contribuie cu timp și abilități şi ale activiștilor care multiplică eco-practicile în alte părți ale Moldovei și în străinătate.

UN LOC în satul Rîşcova cu multiple eco-practici care oferă spațiu și instrumente practice pentru învățare experiențială și facilitează programe educaționale.

PRINCIPII ale vieții durabile și rezilienței comunității: grijă pentru oameni și mediu, colaborare, construcții ecologice, eficiență energetică, conservarea apei, grădinărit organic, mâncare sezonieră și locală.

SERVICII care variază de la găzduirea de evenimente și vizitatori la consultanță și implementarea proiectelor. Serviciile noastre au ca scop promovarea metodelor prietenoase mediului, sprijinind în același timp comunitatea locală prin colaborarea cu familiile-gazdă locale, fermierii, lucrătorii și instituțiile.

ANTREPRENORIAT SOCIAL care generează venituri pentru durabilitatea financiară, oferă locuri de muncă în zonele rurale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și sprijină micii fermieri locali. Familiile-gazdă produc gemuri, legume murate, obiecte de artizanat și le vând oaspeților și participanților la instruiri. Tot profitul generat prin serviciile EcoVillage Moldova este reinvestit în proiecte de dezvoltare comunitară din Rîşcova și din regiune.

INIȚIATIVE pentru dezvoltare locală și regională, cum ar fi gestionarea selectivă a deșeurilor, plantarea copacilor, trasee forestiere/ pentru ciclişti marcate, Sanctuarul de Cai, Grădina Şcolară, Festivalul Cartofului, parteneriate între satele vecine etc.

EcoVillage Moldova is about

PEOPLE practicing participatory approaches, nurturing each other's personal growth. Our community grows organically through contributions from local residents, experts who consult us, volunteers who contribute their time & skills, activists who take eco-practices to other parts of Moldova and abroad.

A SITE in Rîşcova village with multiple eco-practices that offers space and practical tools for experiential learning and educational programs.

PRINCIPLES of sustainable living and community resilience: care for people and environment, collaboration, eco-construction, energy efficiency, water conservation, organic gardening, seasonal & local food.

SERVICES that range from hosting events & visitors to consultancy & project implementation. Our services aim to promote eco-practices, while supporting the local community by collaborating with local host families, farmers, workers and institutions.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP that generates income for financial sustainability, offers employment in rural areas, including for vulnerable groups and supports local small farmers. Host families produce jams, pickled vegetables, handicrafts and sell them to guests and participants of the courses. All profit generated through EcoVillage Moldova services is reinvested into community development projects in Riscova and the region.

INITIATIVES for local & regional development, such as selective waste management, tree planting, marked forest/ bike trails, Horse Sanctuary, school gardens, Potato Festivals, partnerships between neighbouring villages, etc.


Viziune / Viitorul nostru dorit

Dorința noastră este să vedem practici precum conservarea apei, grădinăritul ecologic, eficiența energetică, alimentaţia sănătoasă, construcții naturale și coeziunea comunității că devin obișnuite, consolidând rezistența regiunii noastre.

Misiune / Ce facem

EcoVillage Moldova are ca obiectiv să consolideze comunitățile prin dezvoltarea conceptelor de încredere, colaborare, conştientizare ecologică și implicare. Implementăm programe educaționale, ateliere practice, activități de eco-turism, inspirând și sprijinind inițiative de dezvoltare rurală.


Nu există o putere de schimbare mai mare decât o comunitate care descoperă ce îi pasă.

Margaret J. Wheatley

Acum este momentul să ne întrebăm despre ce ne pasă cu adevărat?
La ce fel de schimbare vreau să contribui? Ce lume creez?

Follow us